Search
Close this search box.

Senior Student Highlight: Kong Bunthong

[English Below]

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់ប៊ុនថុង គឺប្អូនមិនចូលចិត្តប្រើទូរស័ព្ទក្នុងអំឡុងពេលទំនេររបស់ប្អូនទេ។ ប្អូនចូលចិត្តការអាន ចេញទៅមើលធម្មជាតិ លើកដុំដែក ទៅកន្លែងបាញ់កាំភ្លើង ឬបរបាញ់ ប្រសិនបើប្អូនមានឱកាស។ ប៊ុនថុងគិតថាមុខវិជ្ជា AP Calculus និង AP Seminar បានជួយរៀបចំប្អូនបានច្រើនបំផុតសម្រាប់ជីវិតក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ព្រោះមុខវិជ្ជាទាំងនេះបានបង្រៀនប្អូននូវជំនាញសំខាន់ៗដែលប្អូនត្រូវការនៅមហាវិទ្យាល័យ ដូចជាគំនិតវិភាគ និងជួយអភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹងរបស់ប្អូន។ បញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកបំផុតមួយដែលប៊ុនថងបានជួបប្រទះ គឺអំឡុងពេលដែលប្អូនចូលរួមធ្វើមនុស្សយន្តសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រអន្តរជាតិនៃកម្មវិធីប្រកួតមនុស្សយន្តអូឡាំព្យាដពិភពលោក (World Robot Olympiad-WRO 2022)។ ប្អូនត្រូវចំណាយពេលសិក្សាពីការធ្វើការងារក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមិនពន្យារពេលអ្នកណាម្នាក់ បើមិនដូច្នេះទេប្អូននឹងមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានទេ។

អនុស្សាវរីយ៍ដែលប៊ុនថុងចូលចិត្តជាងគេបំផុតជាមួយវិទ្យាល័យ AUPP គឺនៅពេលដែលសាលាមានកម្មវិធី ហើយសិស្សទាំងអស់នឹងស្លៀកសំលៀកបំពាក់ និងឈុតស្អាតៗ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យ AUPP ប៊ុនថុង គ្រោងនឹងបន្តការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យក្រៅប្រទេស និងបន្តមុខជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឬវិស្វកម្ម។ ប៊ុនថុងបានផ្ដាំផ្ញើទៅសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយរបស់ប្អូនថា៖ “ការខិតខំប្រឹងប្រែង ហើយនឹងជួយយើងឱ្យបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានពេលវេលាខ្លះដើម្បីរីករាយជាមួយខ្លួនឯងផងដែរ” ។

Kong Bunthong (Academic Year 2022-2023) – Exhausting, Progressing, Thrilling
Favorite Quote: “Never hate, it only eats you alive. Keep an open mind and always look for the good in people.” – Erich Hartmann

One interesting fact about Bunthong is that he doesn’t like to use phones during his free time. He loves reading, going outdoors into nature, lifting weights, or going to the shooting range or hunting if he has the opportunity. Despite being a good student, Bunthong also plays soccer with his team, works on robotic projects, and runs his little business of owning a YouTube channel with about 30,000 subscribers. His favorite classes are AP Seminar and Physics because he is interested in doing research, and he is very curious about how projectile works since he is really into military technology. Besides AP Seminar, Bunthong thinks that AP Calculus also prepared him the most after high school because these courses teach him the essential skills he needs in college and how to think and stretch his comfort zone with his knowledge. One of the most difficult challenges that Bunthong faced was during the robotics project for the WRO 2022 international round. He has to learn how to work effectively in a team and how to not procrastinate, or else he will not be able to join the competition. After the competition ended, Bunthong learned a lot about creating and improving the robot from other international participants who also joined the competition.

One of Bunthong’s favorite memories with AUPPHS-FA is about the time when there are events, and all students get to wear unique costumes and outfits that make them look so nice. After graduating from AUPPHS-FA, Bunthong plans to go to university abroad and major in Computer Science or Engineering because he has been programming for the past four years. He is also really into military hardware and aerospace, but he decided to choose Computer Science and bind into those. Bunthong’s message to his juniors is, “Hard work means a lot and will help you a lot through school but have time to enjoy yourself too.”

To Learn More About AUPPHS-FA:

Share this Article