Search
Close this search box.

Senior Student Highlight: Meas Mighty Jedidiah

[English Below]

ជួបជាមួយម៉ៃធី ដែលជាសិស្សឆ្នើមថ្នាក់ទី១២ នៃវិទ្យាល័យ AUPP! ​

ម៉ៃធីចូលចិត្តស្តាប់តន្ត្រី ព្រោះវាជួយ ឱ្យប្អូនបញ្ចេញគំនិតថ្មីៗ។ តន្ត្រីក៏មានឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍ និងសកម្មភាពរបស់ប្អូនប្រចាំថ្ងៃដែរ។ក្រៅពីការសិក្សា ម៉ៃធីក៏រៀនហ្គីតានៅក្រៅសាលាដែរ។ ប្អូនចូលចិត្តដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ថ្នាក់ទី១២ ទៅកាន់វិមានឈ្នះឈ្នះ ដែលជាដំណើរកំសាន្តមុនពេលបញ្ចប់ការសិក្សានាពេលខាងមុខ។ ប្អូនក៏បានប្រាប់ថាមុខវិជ្ជា AP Chemistry ជាមុខវិជ្ជាដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់ពីដំណើរការនៃអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើង។ Performance Task 1 នៃមុខវិជ្ជា AP Seminar គឺជាកិច្ចការដែលពិបាកបន្តិចសម្រាប់ប្អូន ដែលទាមទារឱ្យមានទំនាក់ទំនងការងារក្រុមច្រើន ដើម្បីធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃអត្ថបទស្រាវជ្រាវ និងបទបង្ហាញ។ ថ្វីត្បិតតែមានឧបសគ្គក៏ដោយ ពួកគេបានព្យាយាមធ្វើការជាក្រុម និងលះបង់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានពិន្ទុដែលល្អមួយ។ ម៉ៃធីក៏ជឿជាក់ថាមុខវិជ្ជា AP Seminar នឹងជួយរៀបចំប្អូនបានល្អបំផុតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាវិទ្យាល័យដោយបង្រៀនប្អូននូវជំនាញទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ។ ប្អូនតែងតែមានគោលបំណងជួយអ្នកដទៃ ទាំងផ្លូវចិត្ត ឬផ្លូវកាយ។ ដូចនេះហើយ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ AUPP ប្អូនមានបំណងក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុន្តែប្អូនក៏ទទួលស្គាល់ថាផែនការនិមួយៗអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរដោយប្រការណាមួយនាពេលអនាគត។ ពេលខ្លះការសាកល្បងអ្វីដែលថ្មី និងវិជ្ជាជីវៈថ្មីធ្វើឱ្យជីវិតមានតម្លៃរស់នៅ។ ម៉ៃធីជឿថាជីវិតមិនគួរត្រូវបានគ្រោងទុករហូតនោះទេ ដើម្បីជៀសវាងការធុញទ្រាន់និងភាពតានតឹង។ ស្វែងរកអ្វីដែលថ្មី ហើយប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯង។ ម៉ៃធីបានផ្ដល់ដំបូន្មានទៅសិស្សានុសិស្សជំនាន់ក្រោយថា “ខ្ញុំបានដឹងថាជីវិតខ្លីពេកក្នុងការបដិសេធឱកាស។ ជាមួយនឹងគ្រប់ឱកាសដែលបង្ហាញជូនអ្នក គឺជាឱកាសដើម្បីរីកចម្រើន និងក្លាយជាមនុស្សល្អជាង”។

Meas Mighty Jedidiah (Academic Year 2022-2023) – Illuminating, Humbling, Fleeting​
Favorite Quote: “Life begins at the end of your comfort zone.” – Neale Donald Walsch​

Meet Mighty, one of the outstanding and dedicated senior students of AUPPHS-FA.​

An interesting fact about Mighty is that he loves listening to music while doing basically anything. Not only do they drown out his myriad of random thoughts, but they also set the tone of his day. He’d go as far as to say it influences his mood and activities. Besides his study, Mighty has also been taking guitar as a class outside of school. One of his favorite memories that he likes was the field trip for Grade 12 to the Win-Win Monument when everyone got together to celebrate the fact that they were almost there and that they should finish strong as high schoolers. ​

AP Chemistry is one of the courses he liked because it truly is fascinating to learn what our surroundings comprise and how they work. In addition, Performance Task 1 from AP Seminar definitely was the most challenging assignment he had completed so far, mainly due to how much communication there needed to be between team members to make their essays and presentation coherent. Through teamwork and dedication, they pushed through and got an overall good score. At the same time, Mighty also thinks that AP Seminar would prepare him the most for life after high school as it taught him how to express ideas adequately and communicate them effectively, which is, in his opinion, essential in the later stages of life. ​

Mighty has always wanted to help others in their endeavors, whether it be mental or physical. After graduating from AUPPHS-FA, he plans to become a doctor or a therapist in the future. However, it is important to note that although he has a plan for the future, it is subject to change, as he believes “having a plan” or “staying stagnant” for the future is but a curse. To constantly try new things and new professions to become active is what makes life worth living. With this perspective in mind, Mighty expressed that “an individual should not have their life planned out as it would seem that life for them would become incredibly mundane and stressful. It is important to always try new things and get out of your comfort zone.”​

Mighty is a talented and versatile young man whose advice for his juniors is, “I learned that life is too short to decline opportunities. With every opportunity that is presented to you is a chance to grow and become a better person.”

Share this Article